banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

13/06/2017

Kỹ thuật đo nhiệt độ

I. MỤC ĐÍCH

Theo dõi nhiệt độ nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường giúp cho chẩn đoán bệnh và xử trí kịp thời những tai biến có thể xảy ra..

II. CHỈ ĐỊNH

– Tất cả người bệnh điều trị nội trú.

– Tất cả người bệnh điều trị ngoại trú: sốt.

III.  CHUẨN BỊ

1. Người bệnh

– Thông báo cho người bệnh biết việc sắp làm.

– Hướng dẫn người bệnh nghỉ ngơi 15 phút trước khi đo nhiệt độ.

2. Dụng cụ

– Nhiệt kế tùy theo vị trí đo mà chuẩn bị loại phù hợp.

– Gòn khô hoặc khăn giấy.

– Cồn 700.

– Bồn hạt đậu có lót gạc.

– Phiếu theo dõi (sổ khám bệnh).

– Bút xanh.

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ( Đo nhiệt độ ở nách)

  1. Báo và giải thích cho người bệnh biết vị trí lấy nhiệt độ.
  2. Lau khô hõm nách bằng khăn giấy.
  3. Kiểm tra nhiệt kế và vẩy mực thủy ngân xuống dưới 35oC.
  4. Đặt bầu thủy ngân vào hõm nách, khép cánh tay vào thân, giữ yên nhiệt kế trong 10 phút.
  5. Lấy nhiệt kế ra, lau sạch nhiệt kế từ trên xuống bằng bông khô hoặc khăn giấy.
  6. Cầm nhiệt kế ngang tầm mắt đọc kết quả.
  7. Đặt nhiệt kế vào bồn hạt đậu có lót gạc và chứa dung dịch khử khuẩn.
  8. Giúp người bệnh về tư thế thoải mái.
  9. Ghi kết quả vào phiếu theo dõi (sổ khám bệnh).
  10. Thu dọn dụng cụ, rửa sạch nhiệt kế và khử khuẩn.


V.  AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

NGUY CƠ

PHÒNG NGỪA

Kết quả không chính xác. 

- Kiểm tra và vẫy nhiệt kế xuống < 350C trước khi đặt.

- Lau khô hõm nách, kẹp nhiệt kế sát nách.

- Đặt đủ thời gian quy định (10 phút).