banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

23/07/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 26/7/2012

Thời gian
: 14g00 ngày 26 tháng 7 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Thông tin sản phẩm UNASYN

Đại diện Cty PFIZER

Dược lâm sàng khoa Sản E

DS. Đặng Thị Thuận Thảo - BV Từ Dũ
Sống chung với Stress

Chuyên gia tâm lý Nathalie Valera


Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.