trang-trong.jpg

24/05/2011

Trẻ hiếu động sẽ thông minh

Ở trẻ em, hoạt động hệ tinh thần bao gồm hai thành phần chính là phát triển trí tuệ tư duy và hoạt động vận động. Não bộ của bé được phát triển để hoàn thiện đồng thời cả hai kỹ năng này. Các nhà nghiên cứu của Đại học Pennsylvania (Philadelphia) khám phá thấy rằng, thang điểm thông minh của trẻ, chỉ số IQ phụ thuộc vào hai yếu tố là năng lực trí tuệ và khả năng vận động. Họ tiến hành phân tích kết quả IQ trên 2.000 trẻ em trong quá trình thử nghiệm. Toàn bộ các trẻ em này được chia làm hai nhóm là nhóm có chỉ số IQ cao và nhóm có chỉ số IQ thấp ở lần đo đầu tiên. Sau đó, để đánh giá mối liên quan giữa vận động và năng lực tư duy họ đo đạc lại chỉ số này trong điều kiện có sự kích thích bằng vận động. Kết quả cho thấy, toàn bộ các trẻ em có chỉ số IQ thấp đều được tăng điểm. Điều đáng nói ở đây là sự tăng chỉ số IQ là cách biệt so với chỉ số ban đầu. Như vậy, sự kích thích bằng vận động có tác dụng làm tăng cường sự thông minh ở trẻ. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, người ta khuyên nên cho trẻ vận động theo sở thích để năng lực trí tuệ được phát triển tối ưu.

Theo Sức khỏe & đời sống