banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg

03/01/2019

Vấn đề

K. Hiếm muộn

Ngày 15 tháng 3 năm 2015  nghị định 10 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện để mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã được thông qua áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ tại Việt Nam.

Mang thai hộ là dùng biện pháp kỹ thuật lấy trứng (noãn) của vợ và tinh trùng của chồng để thụ tinh trong ống nghiệm tạo phôi sau đó cấy vào tử cung của một người phụ nữ khác để nhờ người này mang thai và sinh con.

Bệnh viện Từ  Dũ là một trong những cơ quan đầu tiên được bộ y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này, ngoài ra cũng còn có một số đơn vị được cấp phép như bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, bệnh viện Trung Ương Huế , bệnh viện Mỹ Đức. Cho đến nay bệnh viện Từ Dũ đã thưc hiện 117 ca mang thai hộ trong đó 58 ca có thai, tỉ lệ thành công 50 % với 33 em bé sanh ra đời.

Năm 2017,bệnh viện Từ Dũ là đơn vị đầu tiên trong hệ thống y tế công lập của Việt Nam đạt được chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế về hỗ trợ sinh sản (RTAC code of practice ). Từ đây tập thể khoa Hiếm Muộn bệnh viện Từ  Dũ đã mở ra thêm một cơ hội phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân.