trang-trong.jpg

22/06/2010

Thông tin sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng

  Phòng Điều dưỡng


Thực hiện các biện pháp tránh thai hiệu quả sẽ góp phần thiết thực trong việc bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ, giữ gìn hạnh phúc gia đình và phát triển xã hội. Đồng thời đây cũng là phương thức thực hiện đúng chính sách dân số do nhà nước quy định.

Nhằm giúp đội ngũ Điều dưỡng – NHS cập nhật kiến thức mới cũng như tự tin hơn trong công tác tư vấn các biện pháp tránh thai cho phụ nữ, sản phụ,… Phòng Điều dưỡng tổ chức sinh hoạt điều dưỡng với chuyên đề : “Tư vấn các biện pháp tránh thai”.

Chương trình sinh hoạt chuyên đề điều dưỡng: 
  • Thời gian: 13 giờ - 16 giờ ngày 30/06/2010 
  • Địa điểm: Hội trường Dinh dưỡng - Bệnh viện Từ Dũ
  • Số lượng: 100 Điều dưỡng – NHS công tác tại bệnh viện Từ Dũ

STT

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

ĐƠN VỊ
CÔNG TÁC

1

Các biện pháp tránh thai

ThS. BS. Ngô Thị Yên

Phó Khoa KHGĐ
BV. Từ Dũ

2

Vai trò NHS trong công tác tư vấn các biện pháp tránh thai

CNHS. Hà Thị Ngọc Nga

NHS trưởng Khoa KHGĐ

3
Thảo luận