09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

19/04/2018

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5


***GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY 25/4/2018 (Mùng 10/3/2018)**********

- Nghỉ lễ

***CHIẾN THẮNG 30/4/2018 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5***


+ Nghỉ lễ: 30/4/2018 và 01/5/2018
+ Làm việc:
- Khám dịch vụ: 28-29/4/2018

Bệnh viện Từ Dũ, trân trọng thông báo đến quý bệnh nhân.