trang-trong.jpg

22/10/2017

Kỷ niệm 80 năm - Một chặng đường bệnh viện Từ Dũ

Nhằm giới thiệu đến toàn thể viên chức Bệnh viện Từ Dũ về lịch sử  của Bệnh viện qua 80 năm hình thành và phát triển, qua đó nêu cao lòng tự hào về một tập thể, với truyền thống đoàn kết, tính năng động và sáng tạo…đã lập nên nhiều thành tích.

Trong quý 4/2017, Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ quyết định tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Bệnh viện Từ Dũ với các hoạt động:

* Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng 2017”

* Hội thi “Điều dưỡng giỏi năm 2017”

* Thi viết “Kỷ yếu khoa/phòng”

* Hội chợ từ thiện năm 2017, chủ đề: Chia sẻ yêu thương

* Sưu tầm những bài thơ, bài hát về BV Từ Dũ

* Hiến máu nhân đạo

* Diễn tập Phòng cháy chữa cháy.

* Tổ chức “Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập bệnh viện”

* Các hoạt động xã hội nhân đạo trong và ngoài bệnh viện