trang-trong.jpg

19/12/2016

Giải thưởng Kova lần thứ 14/2016

Giải thưởng Kova lần thứ 14/2016, hạng mục Sống đẹp của tập đoàn sơn KOVA, đã được trao cho làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ ngày 17/12/2016, quyết định số 04/QĐ-GTKV/2016. Giải thưởng KOVA ghi nhận thành tích thực hiện một cách bền bỉ từ năm 1990 đến nay của tập thể khoa Phục hồi chức năng và Làng Hòa Bình, đã thực hiện tốt công tác chuyên môn được phân công về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật có nguy nhân từ tai biến của các thai kỳ nguy cơ cao ở bà mẹ; tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo điều kiện tốt nhất giúp các trẻ mang các khuyết tật và dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng bởi chất độc hóa học – dioxin được học văn hóa và học nghề phù hợp để có thể hòa nhập tốt vào cộng đông; tham gia các hoạt động nghiện cứu khoa học và duy trí tốt mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ có nguy cơ tàn tật