14173536_trang-trong.jpg

03/10/2017

Thư ngỏ về việc bán thanh lý dụng cụ y tế và thiết bị năm 2017

  1. Tên Bên bán: BỆNH VIỆN TỪ DŨ
  2. Danh mục dụng cụ y tế và thiết bị bán thanh lý (danh mục đính kèm).
  3. Phương thức chào giá mua: Bỏ phiếu chào giá kín trọn gói, giá cao nhất sẽ được chọn.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký mua mời đến xem, nhận phiếu chào giá và nộp lệ phí và chào giá mua từ ngày 05/10/2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2017.

- Cá nhân, tổ chức khi tham gia đăng ký xem, mua tài sản sẽ phải đóng một khoản lệ phí không hoàn lại là 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) và nộp tiền ký quỹ là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) khi đến bỏ phiếu chào giá.

- Thời gian xem thiết bị y tế: từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 05/10/2017.

- Thời gian đăng ký chào giá mua từ ngày 05/10/2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2017.

- Giá chào và thông tin cá nhân, tổ chức đăng ký mua được ghi đầy đủ và bỏ vào bì thư dán kín.

5. Hội đồng thanh lý sẽ tiến hành mở, xét chọn tổ chức hay cá nhân có giá mua cao nhất vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2017.

6. Tổ chức hay cá nhân có giá chào mua cao nhất được chọn sẽ nộp tiền mua tại phòng Tài chính Kế toán trước khi nhận hàng và chuyển ra khỏi bệnh viện trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bệnh viện.

7.  Hoàn trả tiền ký quỹ:

- Tổ chức, cá nhân tham gia nhưng không mua được tài sản ngay sau khi mở phiếu chào giá.

- Tổ chức, cá nhân mua được tài sản sẽ được trừ vào giá mua tài sản.

8. Không hoàn trả tiền ký quỹ: 

- Tổ chức, cá nhân có đăng ký xem, mua tài sản và ký quỹ nhưng không tham gia bỏ phiếu chào giá hoặc từ chối mua tài sản khi có thông báo kết quả của bệnh viện Từ Dũ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có quan tâm liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08 54042811- Web: tudu.com.vn - Thông tin đấu thầu.

        Trân trọng./.

Files đính kèm