banner-tu-du_Gas_1440x164.jpg

13/12/2017

Thư ngỏ

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp,

 Để thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá dự toán đấu thầu (hình thức Mua săm trực tiếp), danh mục đính kèm.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.  

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤU THẦU 

STT

Tên thiết bị

Model

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Bảo hành (tháng)

Thời gian giao hàng (ngày)

Số lượng

1

Bình trữ phôi

XC 47/11-10

Chart MVE

Mỹ

24

90

2

2

Máy giúp thở

Carescape R860

GE Healthcare

Mỹ

12

90

1

3

Máy giúp thở sơ sinh

SiPAP

Carefusion- Mỹ

Mỹ

12

90

1

4

Máy hàn dây túi máu

XS1010

Terumo

Ấn Độ

24

90

1

5

Máy siêu âm màu 2D

SonoAce R7

Samsung Medison

Hàn Quốc

18

90

1