09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

05/06/2018

Thư mời chào giá Sửa chữa Cây gác chân - Bàn khám Inox

Bệnh viện Từ Dũ có nhu Sửa chữa Cây gác chân - Bàn khám Inox phục vụ công tác thăm khám.

1. Mô tả:

- Bàn khám Inox có 02 cây gác chân bằng Inox, cần sửa chữa lại cho phù hợp.

2. Yêu cầu báo giá:                                                      

- Nội dung yêu cầu báo giá như sau:     

TT

Tên hàng hóa - phụ kiện

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Sửa chữa:

   - Cắt ngắn theo mẫu;

   - Bít lại đầu vết cắt;

   - Rã khung đở bàn chân;

   - Hàn lại khung đở bàn chân

Cái

36

 


Thành tiền:

 

- Thời gian sửa chữa, hoàn thiện: trong 02 ngày làm việc

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 01 lần.

- Thời gian thực hiện: trong vòng 60 ngày

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày làm việc sau khi bên bán giao hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán (biên bản giao nhận, nghiệm thu hàng hóa, hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định).

Bệnh viện sẽ xem xét và chọn lựa công ty có báo giá phù hợp dựa trên các nội dung  đã nêu trên.

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 07/06/2018

Trân trọng kính chào./.

* Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Files đính kèm