trang-trong.jpg

11/05/2017

Thông báo mời thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2016 - Lần 2, Lần 3

- Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: : 284 Cống Quỳnh -  Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0854042811 - Fax: 0854042811

- Mã số thuế: 0301368580

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2016 - Lần 2 

2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2016 - Lần 3

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm