Omega-Junior---Từ-Dũ---1440x164.png

22/11/2017

Đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở chọn giá dự toán mua sắm

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế.

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,

Để thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá dự toán mua sắm (danh mục đính kèm).

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh – phường Phạm Ngũ Lão - quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 54042811

Trân trọng ./.