trang-trong.jpg

06/01/2011

Hội thảo “Phẫu thuật đặt mảnh ghép trong điều trị sa tạng chậu nữ”, ngày 07/01/2011

* Nội dung chi tiết bài báo cáo vui lòng bạn tải file .pdf.