14173536_trang-trong.jpg

09/03/2016

Thư cám ơn Ngày hội "Hiến máu tình nguyện" đợt 1, năm 2016, ngày 04/3/2016