Banner-1000-130-01.jpg
Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về Bệnh lý Sàn chậu nữ.

Thời gian học:    08 tuần, từ 06/6/2016 đến 29/7/2016

Địa điểm học:    Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh Q.1 Tp.HCM.

Chương trình học: Học toàn thời gian bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Hồi sức Sơ sinh và Ổn định sau hồi sức (NRP và STABLE PROGRAM).

Thời gian học:    01 tuần, từ 23/5/2016 đến 27/5/2016.

Địa điểm học:    Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh Q.1, Tp.HCM.

Chương trình học: Học toàn thời gian tại bệnh viện Từ Dũ bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Phẫu thuật Nội soi Cơ bản trong Phụ khoa.

Thời gian học:    03 tháng, từ 22/6/2016 đến 23/9/2016

Địa điểm học:    Bệnh viện Từ Dũ số 284 Cống Quỳnh Q.1 Tp.HCM.

Chương trình học: Học toàn thời gian tại bệnh viện Từ Dũ bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Siêu âm Sản Phụ khoa Cơ bản.

Thời gian học:    03 tháng, từ 14/6/2016 đến 14/9/2016

Địa điểm học:    Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh Q.1 Tp.HCM.

Chương trình học: Học toàn thời gian bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Kỹ thuật bơm Tinh trùng vào Buồng tử cung

Thời gian học: 05 tuần, từ 09/5/2016 đến 10/6/2016

Số lượng học viên: 15 người

Học phí: 6.000.000 đồng/học viên/khóa.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Thời gian học: 05 tuần, từ 09/5/2016 đến 10/6/2016

Số lượng học viên: 15 người

Học phí: 6.000.000 đồng/học viên/khóa.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp Cập nhật kiến thức Soi nhuộm huyết trắng.

Thời gian học: 03 tuần, từ 04/4/2016 đến 22/4/2016
Địa điểm học: Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp Phết tế bào cổ tử cung.

Thời gian học: 03 tháng, từ 18/4/2016 đến 15/7/2016
Địa điểm học: Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp Phá thai nội khoa.

Thời gian học: 03 ngày, từ 11/4/2016 đến 13/4/2016

Chương trình học: Học viên học toàn thời gian tại Bệnh Viện Từ Dũ bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp tập huấn Cấy và rút que tránh thai Implanon.

Thời gian học: 05 ngày, từ 04/4/2016 đến 08/4/2016

 Chương trình học: Học viên học toàn thời gian tại Bệnh Viện Từ Dũ bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

...
45678910
...