trang-trong.jpg
Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Kỹ thuật bơm Tinh trùng vào Buồng tử cung

Thời gian học: 05 tuần, từ 09/5/2016 đến 10/6/2016

Số lượng học viên: 15 người

Học phí: 6.000.000 đồng/học viên/khóa.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Thời gian học: 05 tuần, từ 09/5/2016 đến 10/6/2016

Số lượng học viên: 15 người

Học phí: 6.000.000 đồng/học viên/khóa.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp Cập nhật kiến thức Soi nhuộm huyết trắng.

Thời gian học: 03 tuần, từ 04/4/2016 đến 22/4/2016
Địa điểm học: Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp Phết tế bào cổ tử cung.

Thời gian học: 03 tháng, từ 18/4/2016 đến 15/7/2016
Địa điểm học: Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp Phá thai nội khoa.

Thời gian học: 03 ngày, từ 11/4/2016 đến 13/4/2016

Chương trình học: Học viên học toàn thời gian tại Bệnh Viện Từ Dũ bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

LogoBV.jpg
Thông báo mở lớp tập huấn Cấy và rút que tránh thai Implanon.

Thời gian học: 05 ngày, từ 04/4/2016 đến 08/4/2016

 Chương trình học: Học viên học toàn thời gian tại Bệnh Viện Từ Dũ bao gồm lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Siêu âm Sản Phụ khoa Cơ bản.

Thời gian học: 03 tháng, từ 01/3/2016 đến 03/6/2016

Địa điểm học: Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh Q.1 Tp.HCM.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Phẫu thuật Nội soi Cơ bản trong Phụ khoa

Thời gian học: 03 tháng, từ 02/3/2016 đến 03/6/2016

Địa điểm học: Bệnh viện Từ Dũ số 284 Cống Quỳnh Q.1 Tp.HCM.

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Hồi sức Sơ sinh và Ổn định sau hồi sức (NRP và STABLE PROGRAM)

Thời gian học:01 tuần, từ 14/3/2016 đến 18/3/2016.

Địa điểm học:Bệnh viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh Q.1 Tp.HCM.

Logotudu.jpg
Thông báo Kế hoạch đào tạo năm 2016

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện hạng 1, chuyên ngành Sản Phụ khoa theo quyết định số 3050/QĐ-UBND, được Bộ y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ cho 32 tỉnh và thành phố phía Nam, từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Năm 2010, Bệnh viện được công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành y tế theo quyết định số 3316/BYT-K2ĐT ngày 27/05/2010 của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo. Để chuẩn bị triển khai hoạt Đào tạo trong năm 2016, Bệnh viện xây dựng kế hoạch đào và xin thông báo đến các đơn vị

1234567
...