09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

Khám thai

Hỏi

Khám dịch vụ của bà bầu 3 tháng, xét nghiệm, đồ mờ gia gáy.... hết bao nhiu tiền ah. Cam on

Trả lời

Chi phí khám dịch vụ tại bệnh viện Từ Dũ là 150- 300 ngàn tùy vào yêu cầu về thời gian của khách hàng. Các xét nghiệm thông thường cho 3 tháng đầuthai kỳ khoảng từ 1,5- 3 triệu đồng tùy theo mỗi trường hợp cụ thể em nhe

BS. Lê Ngọc Diệp
P. Kế hoạch tổng hợp