09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

Khám bệnh sản khoa

Hỏi

Cho em hỏi muốn đăng ký on line khám bệnh như thế nào

Trả lời

Chào bạn

Bạn đăng ký khám hẹn giờ qua tổng đài 028. 1081 - 028.1061 để đăng ký nha. Bạn phải đăng ký hẹn trước 1 ngày đến khám.

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin