trang-trong.jpg

Đầu nhỏ

Hỏi

Khi em đi khám thấy kết quả siêu âm ghi thai chậm phát triển dkld + bkd nhỏ hơn 3%. Thai nhỏ. Em lo quá không biết như thế nào?

Trả lời

Chào bạn

Nên khám và tư vấn tiền sản. Có theercaan nhắc chọc ối để đánh giá nguyên nhân. Khi thai <5% có nguy cơ ngưng phát triển (thai lưu) đó bạn. Nên đi khám sớm.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh