trang-trong.jpg

02/12/2008

Tầm quan trọng của sàng lọc, chẩn đoán trước và sơ sinh

Bs. CKII. Phạm Việt Thanh
Giám đốc BV Từ Dũ

Dị tật  bẩm sinh, rối loạn di truyền và chuyển hóa trước và sau sinh
  – Vấn đề được quan tâm nghiên cứu
  – Gây chết thai 
  – Sinh ra sống với những hậu quả nặng nề
  – Gánh nặng đối với gia đình và xã hội
  Tần  suất
  – Thế giới: Úc 4%, Mỹ 4% trẻ sinh ra sống
  – Đông Nam Á: Thái Lan, Philippine 2,5%
Việt Nam 0,6-2% trẻ sinh ra sống (có  thể đến 3%, hệ thống thống kê chưa đầy đủ)

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf