banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg

29/11/2012

Enterobacteriaceae tạo men carbapenemase đa kháng thuốc: cập nhật thông tin sử dụng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm