trang-trong.jpg

18/09/2018

Bảng giá thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc (Thông tư 15/2018/TT-BYT)

* Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Files đính kèm