09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

Tư vấn khám hiếm muộn

Hỏi

Em muốn đăng khí khám hiếm muộn thì liên lạc đăng ký như thế nào bác sỉ

Trả lời

Chào bạn

Bạn vui lòng tham khảo link sau 

http://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/hiem-muon/qui-dinh-kham-va-dieu-tri-benh-nhan-hiem-muon/

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin