Hỏi & đáp
Chi phí thụ tinh trong ống nghiệm ?
Hỏi
Xin Bác sĩ cho biết chi phí 1 lần thụ tinh trong ống nghiệm khoảng nbao nhiêu ? Vì ở dưới quê nên muốn chuẩn bị trước. Cám ơn Bác sĩ nhiều.
Trả lời
Chào bạn

Bạn có thể tham khảo giá chi phí về Hiếm muộn theo link sau:

http://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/quy-dinh/gia-kham-hiem-muon/


Thân ái.

KTV. Lê Đào Minh Châu
Bộ phận website - Bệnh viện Từ Dũ


Khác