trong-2.jpg

29/11/2016

Mẫu hồ sơ dự tuyển viên chức 2016

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ.

 

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật;

- Ưu tiên xét tuyển đối tượng có các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.

- Trình độ đại học :

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016.

- Trình độ trung cấp, cao đẳng:

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016.

- Đối với những ứng viên đang ký HĐLĐ

+ Thời gian ký HĐLĐ: Từ đủ 12 tháng trở lên

+ Không vi phạm HĐ; quy chế và nội quy của BV;

+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo đánh giá VC hàng năm);

+ Có đánh giá, xác nhận “Đồng ý” hay “Không đồng ý” của Ban Lãnh đạo Khoa/Phòng;

+ Năng lực công tác và trình độ chuyên môn đáp ứng đúng với chức danh nghề nghiệp;

 

II. CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN NĂM 2016

TT

Vị trí viên chức cần tuyển dụng

Mã số

1

Chuyên viên

01.003

2

Kế toán viên 

06.031

3

Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

4

Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

5

Y tế công cộng hạng III

V.08.04.10

6

Kỹ thuật y hạng III   

V.08.07.18

7

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

8

Kế toán viên cao đẳng

06a.031

9

Cán sự

01.004

10

Kế toán viên trung cấp

06.032

11

Kỹ thuật viên hạng IV

V.05.02.08

12

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

13

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

14

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

15

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ dự xét tuyển viên chức gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh

4. Bản photo chứng minh nhân dân có chứng thực

5. Bản photo sổ hộ khẩu thường trú có chứng thực

6. Bản photo bằng tốt nghiệp chuyên ngành có chứng thực.

7. Photo bảng điểm học tập toàn khóa có chứng thực.

8. Bản photo bằng tốt nghiệp sau đại học có chứng thực (nếu có)

9. Bản photo bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực

10. Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có chứng thực

11. Bản nhận xét nhân viên, có xác nhận “Đồng ý” hay “Không đồng ý” cho tham gia thi tuyển viên chức từ Lãnh đạo Khoa/Phòng.

12.  Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

13. Bản photo Hợp đồng lao động lần đầu và lần cuối, sổ BHXH

14. Bản photo Chứng chỉ hành nghề y có chứng thực (nếu có)

15. Bản cam kết

16. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại. 

 IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian:

Từ ngày 29 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2016. (Sáng từ 7g30 đến 11g, Chiều từ 13g đến 16g30).

2. Địa điểm:

- Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

- Sắp xếp hồ sơ theo đúng thứ tự quy định tại mục III.

- Liên hệ:

  • ThS Nguyễn Vĩnh Bình
  • ThS.BS Trần Thanh Trúc Quỳnh
  • CV. Nguyễn Phương Thảo

(+84) 8 5404 2829 - (259).

 

VHÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM THI TUYỂN

1. Xét hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thoả các điều kiện sau:

- Có đầy đủ các thành phần quy định

- Có điểm học tập trung bình toàn khoá và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100). Không còn nợ môn.

2. Nội dung xét tuyển

- Phỏng vấn (do Ban Kiểm tra sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại chương II Luật Viên chức);

+ Quy tắc ứng xử; Quyền và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.