trang-trong.jpg

Bản tin

26

tháng 08

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành về sản Phụ Khoa được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ cho 32 tỉnh thành phía Nam Từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Thay đổi hội trường giao ban cụm các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên
29/07/2011

HN Tổng kết Đề án đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số
21/12/2010