trang-trong.jpg

Xin giấy chuyển viện

Hỏi

Thưa bác sĩ

Cho em hỏi em xin giấy chuyển viện ở bệnh viện đa khoa (bệnh viện này không có khoa sanh). Em biết giấy chuyển viện chỉ có giá trị trong 10 ngày. Vậy nếu em xin giấy chuyển viện mà trên giấy có ghi là khám và sanh thì giấy này có hiệu lực tới lúc em sanh không nếu em sanh sau 1 tuần so với thời hạn ghi trên giấy chuyển viện ? Hay em phải xin giấy chuyển viện khác ạ

Trả lời

Chào bạn,

Trên giấy chuyển tuyến của năm 2017 có ghi “khám và sinh” thì bạn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT trong suốt năm 2017 với điều kiện bạn đi khám tại bệnh viện Từ Dũ lần đầu trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy chuyển tuyến và những lần khám thai sau bạn đi theo đúng hẹn của bác sĩ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán