trang-trong.jpg

Hỏi về BHYT

Hỏi

Xin chào.

Cho em hỏi em dự định sanh ở bv từ dũ vào đầu tháng 11 này mà BHYT của em đăng kí tại bv Nguyễn Tri Phương vậy cho em hỏi khi em sanh ở BV Từ Dũ có được tính BHYT không và tính như thế nào? Cho em hỏi nếu em sanh thường dịch vụ vậy có được đặt phòng theo dịch vụ không

Trả lời

Chào bạn,

Nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Nguyễn Tri Phương đến bệnh viện Từ Dũ hoặc nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng cấp cứu thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng. Bạn tự thanh toán phần đồng chi trả và các khoản không được BHYT thanh toán.

Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi BHYT được hưởng. Bạn tự thanh toán phần đồng chi trả và các khoản không được BHYT thanh toán.

Nếu bạn sanh thường có đăng ký sanh dịch vụ thì bạn được ưu tiên đăng ký phòng dịch vụ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế  Cường
P. Tài chính kế toán