banner-tu-du_1440x164.jpg

Bảo hiểm Bảo Việt

Hỏi

Em có mua gói bảo hiểm Bảo Việt, em đọc trong hướng dẫn thì thấy Từ Dũ nằm trong hệ thống bảo lãnh thanh toán. Khi đi sinh em bé, em chỉ cần xuất trình thẻ, không cần trả tiền hay vẫn phải trả tiền trước, rồi lấy hóa đơn thanh toán lại Bảo Việt. Cám ơn

Trả lời

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn xuất trình thẻ bảo hiểm Bảo Việt và CMND để được xác nhận và được hướng dẫnthực hiện theo quy trình bảo lãnh viện phí thống nhất giữabệnh viện và công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Bạn vẫn đóng một khoản tiền ứng trước. Ngày xuất viện, trên cơ sở bảng kê tổng chi phí nằm viện, bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí theo quyền lợi bảo hiểm được hưởng của bạn, bạn sẽ thanh toán phần chi phí còn lại (sau khi đã cấn trừ phần tiền đã ứng trước của bạn).

Bạn nên liên hệ trước với công ty bảo hiểm Bảo Việt để được tư vấn về quyền lợi bảo hiểm được hưởng.

Chúc bạn nhiều úức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán